Vår process

I Grännäs Trähus moderna lokaler, en i östgötska Valdemarsvik och den andra i Gävle, produceras kompletta lägenheter, färdiga att monteras samman till flerbostadshus av varierande storlek. Båda produktionsanläggningarna ingår i Grännäs koncernen.

Vi arbetar enligt en totalentreprenadsmodell – från ax till limpa. Med utgångspunkt i arkitektens ritning kan processen till färdig lägenhet mycket förenklat beskrivas så här: vi börjar med träreglar av hög kvalitet som kapas och spikas ihop till väggblock, därefter monteras väggar och bjälklag och alla rör, elledningar och dylikt, innertak sätts på plats, vi spacklar och målar all inredning i kök och badrum monteras, alla detaljer inklusive exempelvis gardinstänger fästs. Efter städning och inspektion/godkännande av den kompletta lägenheten förseglas den med tät plast, färdig att transporteras till platsen för montering.

Allt detta sker på byggarbetsplats inomhus, i en kontrollerad industriell miljö. Med denna rationella och effektiva process blir spillet försumbart och risken för inbyggd fukt obefintlig, jämfört med byggmetoder där en stor del av byggnationen sker på plats, utomhus.

Med modern industriell träbyggnadsteknik förkortas tid till inflyttning jämfört med traditionella byggmetoder.